Privacyverklaring

STAERK, gevestigd aan Havenstraat 59, 7005 AG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://staerk-bikes.nl
Havenstraat 59 7005
AG Doetinchem
+31636112114

Persoonsgegevens die wij verwerken
STAERK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staerk-bikes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
STAERK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
STAERK neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STAERK) tussen zit. STAERK gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– E-mail provider

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
STAERK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Na beantwoorden van de vragen zal de mail nog ca 1 jaar bewaard blijven. Dit om een lijst met FAQ op te kunnen stellen. En eventueel bij voortschrijdend inzicht te kunnen reageren.

© STÆRK 2022

Fouten voorbehouden, er zijn geen rechten of garanties te verbinden aan de informatie op deze site. Specificaties en prijzen kunnen aangepast worden zonder voorafgaande melding. Gezien de schaarste op de onderdelenmarkt moet er soms uitgeweken worden naar andere onderdelen of kan er een plotselinge prijswijziging nodig zijn.